اتصالات سیم بکسل و اتصالات زنجیر | سیم بکسل نوروزی فروش اتصالات سیم بکسل و اتصالات زنجیر | سیم بکسل نوروزی فروش
TEL: 55420600 | 55420601
لوگوی اوریجینال هیدرولیک

اتصالات سیم بکسل و اتصالات زنجیر


اتصالات سیم بکسل و زنجیر | اتصالات سیم بکسل و زنجیر در لیفتینگ بکار میروند و دارای تنوع گونگونی است هر یک از اتصالات سیم بکسل طبق استاندارد ویژه و با ضریب اطمینان مشخصی تولید می شوند. از اتصالات سیم بکسل و زنجیر می توان به موارد ذیل اشاهر کرد : قلاب و شگل و مهارکش و حلقه و نواع قلاب مانند قلاب s چشمیو فروش قلاب s گردان و قیمت قلاب دانه گیر و قیمت قلاب کارابین .و بست بکسل و حلقه اشاره نمود. بازرگانی نوروزی فروش قلاب شگل بست و فروشنده انواع حلقه های اتصال زنجیر و فروشنده انواع حلقه های اتصال سیم بکسل و فروش و واردات بست سیم بکسل .


قیمت هرزگرد هرزگرد

اتصالات-سیم-بکسل-و-اتصالات-زنجیر-

قیمت هرزگرد
هرزگرد
شماره فنی :


موجود
بست سیم بکسل FORGED بست سیم بکسل

اتصالات-سیم-بکسل-و-اتصالات-زنجیر-

بست سیم بکسل FORGED
بست سیم بکسل
شماره فنی :


موجود
بست سیم بکسل فولادی بست سیم بکسل

اتصالات-سیم-بکسل-و-اتصالات-زنجیر-

بست سیم بکسل فولادی
بست سیم بکسل
شماره فنی :


موجود
بست بکسل چدنی بست سیم بکسل

اتصالات-سیم-بکسل-و-اتصالات-زنجیر-

بست بکسل چدنی
بست سیم بکسل
شماره فنی :


موجود
قلاب s زنجیری قلاب

اتصالات-سیم-بکسل-و-اتصالات-زنجیر-

قلاب s زنجیری
قلاب
شماره فنی :


موجود
قلاب s گردون قلاب

اتصالات-سیم-بکسل-و-اتصالات-زنجیر-

قلاب s گردون
قلاب
شماره فنی :


موجود
سربکسل آسانسور قلاب

اتصالات-سیم-بکسل-و-اتصالات-زنجیر-

سربکسل آسانسور
قلاب
شماره فنی :


موجود
قلاب S خام قلاب

اتصالات-سیم-بکسل-و-اتصالات-زنجیر-

قلاب S خام
قلاب
شماره فنی :


موجود
قلاب S معمولی قلاب

اتصالات-سیم-بکسل-و-اتصالات-زنجیر-

قلاب S معمولی
قلاب
شماره فنی :


موجود
قلاب S سوئدی قلاب

اتصالات-سیم-بکسل-و-اتصالات-زنجیر-

قلاب S سوئدی
قلاب
شماره فنی :


موجود
قلاب دانه گیر شاخدار قلاب

اتصالات-سیم-بکسل-و-اتصالات-زنجیر-

قلاب دانه گیر شاخدار
قلاب
شماره فنی :


موجود
قلاب دانه گیر معمولی قلاب

اتصالات-سیم-بکسل-و-اتصالات-زنجیر-

قلاب دانه گیر معمولی
قلاب
شماره فنی :


موجود
قلاب دینام ماده‌گی قلاب

اتصالات-سیم-بکسل-و-اتصالات-زنجیر-

قلاب دینام ماده‌گی
قلاب
شماره فنی :


موجود
قلاب دینام نری قلاب

اتصالات-سیم-بکسل-و-اتصالات-زنجیر-

قلاب دینام نری
قلاب
شماره فنی :


موجود
قلاب کارابین ساده قلاب

اتصالات-سیم-بکسل-و-اتصالات-زنجیر-

قلاب کارابین ساده
قلاب
شماره فنی :


موجود
قلاب کارابین پیچی قلاب

اتصالات-سیم-بکسل-و-اتصالات-زنجیر-

قلاب کارابین پیچی
قلاب
شماره فنی :


موجود
جکلوی جغجغه ای جکلوی

اتصالات-سیم-بکسل-و-اتصالات-زنجیر-

جکلوی جغجغه ای
جکلوی
شماره فنی :


موجود
جکلوی اهرمی قلاب

اتصالات-سیم-بکسل-و-اتصالات-زنجیر-

جکلوی اهرمی
قلاب
شماره فنی :


موجود
حلقه فولادی قلاب

اتصالات-سیم-بکسل-و-اتصالات-زنجیر-

حلقه فولادی
قلاب
شماره فنی :


موجود
رابط زنجیر دوطرفه قلاب

اتصالات-سیم-بکسل-و-اتصالات-زنجیر-

رابط زنجیر دوطرفه
قلاب
شماره فنی :


موجود
شگل نعلی پیچ و مهره ای شگل

اتصالات-سیم-بکسل-و-اتصالات-زنجیر-

شگل نعلی پیچ و مهره ای
شگل
شماره فنی :


موجود
شگل U ساده شگل

اتصالات-سیم-بکسل-و-اتصالات-زنجیر-

شگل U ساده
شگل
شماره فنی :


موجود
شگل نعلی ساده شگل

اتصالات-سیم-بکسل-و-اتصالات-زنجیر-

شگل نعلی ساده
شگل
شماره فنی :


موجود
شگل U پیچ و مهره ای شگل

اتصالات-سیم-بکسل-و-اتصالات-زنجیر-

شگل U پیچ و مهره ای
شگل
شماره فنی :


موجود
مهارکش FORGED JAW & JAW (دوسر شگل) مهارکش

اتصالات-سیم-بکسل-و-اتصالات-زنجیر-

مهارکش FORGED JAW & JAW (دوسر شگل)
مهارکش
شماره فنی :


موجود
مهارکش FORGED EYE & EYE ( دوسر حلقه) مهارکش

اتصالات-سیم-بکسل-و-اتصالات-زنجیر-

مهارکش FORGED EYE & EYE ( دوسر حلقه)
مهارکش
شماره فنی :


موجود
مهارکش ساده FORJED EYE & HOOK ( یک سر قلاب یک سر حلقه) مهارکش

اتصالات-سیم-بکسل-و-اتصالات-زنجیر-

مهارکش ساده FORJED EYE & HOOK ( یک سر قلاب یک سر حلقه)
مهارکش
شماره فنی :


موجود
مهارکش لوله ای مهارکش

اتصالات-سیم-بکسل-و-اتصالات-زنجیر-

مهارکش لوله ای
مهارکش
شماره فنی :


موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها
دیگر دسته ها

TEL : 55420600 | 55420601
Email: info [at] newboxel [dot] ir

© Copy right 2023 | All ights Reserved | Newboxel Corporation