سیم بکسل مهاری | سیم بکسل نوروزی فروش سیم بکسل مهاری | سیم بکسل نوروزی فروش
TEL: 55420600 | 55420601
لوگوی اوریجینال هیدرولیک

سیم بکسل مهاری


سیم بکسل مهاری | ساختار سیم بکسل مهاری ازبافت هفت الی نوزده مفتول مه نوع این مفتول ها در سیم بکسل مهاری از نوع گالوانیزه سرد و گرم میباشد میباشد ، که مورد اصلی استفاده از سیم بکسل مهاری در مهار دکل ها و پل ها و برجک ه و سایر موارد برای مهار گشتاور وزن مورد استفاده میشود. استرند سیم بکسل مهاری با ساختارهای متفاوت ۱X۷ , ۱x۱۹ , ۱x۳۷ , ۱x۶۱ تشکیل و در بازرگانی نوروزی ( بورس واردات و فروش سیم بکسل مهاری )موجود میباشد . این بازرگانی آمادگی عقد قرارداد یا سازمان ها و ارگانها و صنایع پتروشیمی برای سیم بکسل مهاری استفاده در دکل و برج کهای نفتی میباشد.
قیمت سیم بکسل مهاری | استعلام سیم بکسل مهاری| قیمت روز سیم بکسل مهاری | واردات سیم بکسل مهاری | پخش سیم بکسل مهاری | استرند سیم بکسل مهاری |


سیم بکسل مهاری ۷×۱  سیم بکسل مهاری فولادی

سیم-بکسل-مهاری-

سیم بکسل مهاری ۷×۱
سیم بکسل مهاری فولادی
شماره فنی :


موجود
سیم بکسل مهاری ۱۹×۱  سیم بکسل مهاری فولادی

سیم-بکسل-مهاری-

سیم بکسل مهاری ۱۹×۱
سیم بکسل مهاری فولادی
شماره فنی :


موجود
سیم بکسل مهاری 37×۱.   سیم بکسل مهاری فولادی

سیم-بکسل-مهاری-

سیم بکسل مهاری 37×۱.
سیم بکسل مهاری فولادی
شماره فنی :


موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها
دیگر دسته ها

TEL : 55420600 | 55420601
Email: info [at] newboxel [dot] ir

© Copy right 2023 | All ights Reserved | Newboxel Corporation